2
3
1

ETABLERING OG OPRETNING AF STØTTEMURE STEN, TRÆ OG BETON

Er terrænet ujævnt, kan etablering og vedligehold af anlæg være yderst besværligt. Det kan desuden også betyde, at buske og træer har svært ved at få rodfæste og stå lodret, og dermed er de også mere sårbare over for storm og snetryk.

Vi kan etablere og oprette støttemure

Alslev Anlæg kan hjælpe dig med at skabe gode løsninger i alt terræn. Med en støttemur udlignes højdeforskellen i terrænet.​

Vi kan stå for hele opgaven, og har både kompetencer og materiel til at lave den optimale løsning ligegyldig om det er i sten, træ eller beton. Vores maskinpark gør det muligt at foretage udgravning og lignende med små maskiner. Det er optimalt i forhold til omgivelserne, som ikke ødelægges eller på anden måde tager skade.

Støttemure i mange forskellige materialer

Alslev Anlæg kan levere og etablere støttemure i alt fra træ til beton og sten. Kontakt Jens Petersen på telefon 4045 5461 for yderligere oplysninger om etablering og opretning af støttemure i Karise, Fakse, Haslev, Køge, Næstved og resten af Sjælland.​