Regnvandskonsulent​

Jens Petersen er nu uddannet regnvandskonsulent. Vi kan nu også hjælpe medat aflede regnvand på egen grund. Det kan være til regnbede, faskiner eller blot ud på jeres græsplæne. Vi kommer ud og rådgiver omkring nedsivning afvand, så det ikke skal lukkes i kloakken. Der kan i de fleste tilfælde opnås tilskud fra jeres kommune, hvis regnvandet separeres fra spildevand. Normalt op til 24.000,-.


Så ring til Jens på 40 45 54 61, og få en løsning på jeres regnvand.​